آبسه دندان

بررسی اجمالی آبسه دندان یک کیسه چرک است که در اثر عفونت باکتریایی ایجاد می شود و به دلایل مختلف می تواند در مناطق مختلف دندان ایجاد شود. یک آبسه پری اپیکال (per-e-AP-ih-kul) در انتهای ریشه رخ می دهد و در حالی که یک آبسه پریودنتال (per-e-o-DON-tul) در لثه ها در کنار ریشه دندان رخ […]