آلکالوز چگونه درمان می شود؟

بررسی اجمالی آلکالوز در واقع  قلیایی شدن بیش از حد خون است که به دلیل وجود بیش از حد بی کربنات در خون یا از بین رفتن اسید از خون (قلیایی متابولیک) یا سطح پایین دی اکسید کربن در خون ناشی از تنفس سریع یا عمیق (آلکالوز تنفسی) است. افراد ممکن است تحریک پذیری، کشیدگی […]