اندوکاردیت

اندوکاردیت چیست؟ اندوکاردیت التهابی در پوشش داخلی قلب شما است که معمولاً توسط باکتری ایجاد می شود و هنگامی که التهاب ناشی از عفونت باشد این بیماری اندوکاردیت عفونی نامیده می شود و همچنین در افراد با قلب سالم غیر معمول است. علائم اندوکاردیت چیست؟ همیشه شدید نیست و ممکن است با گذشت زمان به […]