علائم التهاب آپاندیس چگونه است؟

بررسی اجمالی آپاندیسیت التهاب آپاندیس است درواقع آپاندیس کیسه ای به شکل انگشت که از روده بزرگ در سمت راست و پایین شکم شما بیرون می زند. این بیماری باعث درد در ناحیه تحتانی شکم می شود و با این حال در بیشتر افراد درد از ناف شروع می شود و سپس حرکت می کند […]