علائم شکستگی پا به چه صورت خواهد بود؟

بررسی اجمالی علل شایع شکستگی یا ترک خوردگی یکی از استخوان های شما شامل سقوط، تصادفات با وسایل نقلیه موتوری و آسیب های ورزشی است. درمان شکستگی پا یا سایر بخش های بدن به محل و شدت آسیب بستگی دارد که ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد یا سایر آسیب ها ممکن است با […]