آیا دیسانتری یا اسهال خونی کشنده است؟

درمان اسهال خونی خفیف باکتریایی اسهال خونی خفیف باکتریایی نوعی که معمولاً در کشورهای پیشرفته با سرویس بهداشتی مناسب دیده و بدون درمان برطرف می شود که با این حال بیمار باید مایعات زیادی بنوشد اما در موارد شدیدتر باید داروهای آنتی بیوتیک مصرف کند.     درمان اسهال خونی آمیبی از داروهای آمیب کش […]