علائم اسپوروتریکوز به چه صورت است؟

اسپوروتریکوز چیست؟ اسپوروتریکوز همچنین به عنوان “بیماری باغبان گل رز” نیز شناخته می شود که عفونت ناشی از آن قارچی به نام اسپوروتریکس است. این قارچ در سراسر جهان در خاک و مواد گیاهی مانند خزه های گیاه اسفناگوم، بوته های گل رز و یونجه زندگی می کند. عفونت پوستی شایع ترین شکل عفونت است […]