آیا اسکیزوفرنی درمان دارد؟

بررسی اجمالی اسکیزوفرنی یک اختلال روانی جدی است که در آن افراد واقعیت را به طور غیرعادی تفسیر می کنند. اسکیزوفرنی ممکن است منجر به ایجاد توهمات، تفکر و رفتار بسیار بی نظم شود که عملکرد روزانه فرد را مختل می کند و می تواند ناتوان کننده باشد. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به درمان مادام […]