پتوز، دلایل افتادگی پلک و درمان آن

پتوز چیست؟ افتادگی پلک پاتولوژیک که به آن پتوز نیز گفته می شود ممکن است به دلیل ضربه، سن یا اختلالات پزشکی مختلف ایجاد شود که این وضعیت درصورتی که یک چشم را تحت تأثیر قرار دهد پتوز یک طرفه و هنگامی که بر هر دو چشم تأثیر بگذارد پتوز دو طرفه نامیده می شوند. […]