آیا زگیل آبکی بدون درمان از بین می رود؟

بررسی اجمالی زگیل آبکی یک عفونت ویروسی نسبتاً شایع در پوست است که منجر به برجستگی هایی گرد، محکم و بدون درد می شود که اندازه آنها از سر سوزن تا سر پاک کن مداد متغیر است و اگر برجستگی ها خراشیده شده یا آسیب دیده باشند عفونت می تواند به پوست اطراف گسترش یابد […]