انتروپیون چگونه درمان می شود؟

بررسی اجمالی انتروپیون حالتی است که در آن پلک شما به سمت داخل چرخانده می شود به طوری که مژه ها و پوست شما بر روی سطح چشم مالیده می شود که این باعث تحریک و ناراحتی شما می شود. وقتی دچار انتروپیون می شوید ممکن است پلک شما همیشه بچرخد یا په سختی پلک […]