چگونه بیماری بری بری تشخیص داده می شود؟

بری بری چیست؟ بری بری بیماری است که به دلیل کمبود ویتامین B-1 ایجاد می شود و همچنین به عنوان کمبود تیامین شناخته می شود که این بیماری دو نوع بری بری مرطوب و خشک را شامل می‎شود. نوع مرطوب بر قلب و سیستم گردش خون تأثیر می گذارد که در موارد شدید، می تواند […]