اکتروپیون

بررسی اجمالی اکتروپیون حالتی است که در آن پلک شما به سمت بیرون چرخانده می شود و این باعث می شود سطح پلک داخلی در معرض تحریک قرار گیرد. اکتروپیون بیشتر در بزرگسالان مسن دیده می شود و به طور کلی فقط پلک پایین را تحت تأثیر قرار می دهد و در حفره شدید تمام […]