آمفیزم نوعی بیماری ریوی

بررسی اجمالی آمفیزم نوعی بیماری ریوی است که باعث تنگی نفس می شود و در افراد مبتلا به آمفیزم کیسه های هوا موجود در ریه ها (آلوئول ها) آسیب می بینند و با گذشت زمان دیواره های داخلی کیسه های هوا ضعیف و پاره می شوند که به جای بسیاری از فضاهای کوچک، فضای هوایی […]