تولارمی یا تب خرگوش

تولارمی چیست؟ تولارمی یا تب خرگوش یک بیماری عفونی که توسط باکتری فرانسیسلا تولارنسیس ایجاد، می تواند تهدید کننده زندگی باشد و به طور معمول حیوانات زیر را آلوده می کند: جوندگان وحشی سنجاب پرنده ها خرگوش انتقال به انسان ها انسان می تواند با تماس مستقیم با یک حیوان آلوده یا گزش مگس، کنه […]