جوش و کربنکل (کفگیرک) چه تفاوتی با هم دارند؟

بررسی اجمالی جوش یک برجستگی دردناک و پر از چرک است که وقتی باکتری ها یک یا چند فولیکول مو را آلوده و ملتهب می کنند زیر پوست شما ایجاد می شود و کربنکل خوشه ای از جوش است که یک منطقه متصل به عفونت در زیر پوست را تشکیل می دهد. جوش معمولاً به […]