خار پاشنه و ورم کف پا به چه دلیل به وجود می آیند؟

خار پاشنه در واقع رسوب کلسیم است که باعث برجستگی استخوانی در قسمت زیرین استخوان پاشنه می شود که در یک اشعه ایکس می تواند تا نیم اینچ به جلو گسترش یابد و این بیماری گاهی اوقات به عنوان “سندرم خار پاشنه” شناخته می شود. اگرچه خار پاشنه پا اغلب بدون درد است اما می […]