دیستروفی عضلانی دوشن چیست؟

دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) نوعی اختلال ژنتیکی است که به دلیل تغییر پروتئینی به نام دیستروفین که به سالم ماندن سلولهای عضلانی کمک می کند، ایجاد می شود و با تحلیل رفتن و ضعف عضلانی پیشرونده مشخص می شود. دیستروفی عضلانی دوشن یکی از چهار بیماری است که به عنوان دیستروفینوپاتی شناخته می شود. یکی […]