آمنوره یا عدم قاعدگی در چه کسانی دیده می شود؟

بررسی اجمالی آمنوره عدم قاعدگی است که اغلب به عنوان از دست دادن یک یا چند دوره قاعدگی تعریف می شود. آمنوره اولیه به عدم قاعدگی در کسی اشاره دارد که در سن 15 سالگی پریود نشده است و مهمترین دلایل آمنوره اولیه مربوط به سطح هورمون است اگرچه مشکلات آناتومیک نیز می تواند باعث […]