برونشکتازی

برونشکتازی چیست؟ برونشکتازی وضعیتی است که در آن لوله های برونش ریه شما برای همیشه آسیب دیده، گشاد و ضخیم می شود که این مجاری هوایی آسیب دیده باعث جمع شدن باکتریها و مخاط در ریه های شما می شود که این منجر به عفونت و انسداد مکرر مجاری تنفسی می شود و هیچ درمانی […]

کیست هیداتیک یک بیماری انگلی می‎باشد

انسان‌ها به دو نوع عمده از بیماری کیست هیداتیک دچار می‌شوند که شامل اکینوکوکوزیس کیستی و اکینوکوکوزیس آلوئولار می‎باشد که این بیماری دو نوع دیگر نیز دارد که خیلی رایج نیستند که شامل اکینوکوکوزیس چند کیستی و اکینوکوکوزیس تک کیستی است.      اکینوکوکوز سیستیک (CE) بیماری اکینوکوکوز سیستیک (CE) در نتیجه آلوده شدن به […]