استوماتیت

بررسی اجمالی استوماتیت یک زخم یا التهاب در داخل دهان است که می تواند در گونه ها، لثه ها، داخل لب ها یا روی زبان باشد و دو شکل اصلی استوماتیت عبارتند از: استوماتیت تبخال که به آن زخم سرماخوردگی نیز گفته می شود و استوماتیت آفتی که به آن زخم شانکر نیز می گویند. […]