سالک (لیشمانیوز) چیست؟

سالک یک بیماری انگلی است که توسط انگل لیشمانیا ایجاد می شود و این انگل به طور معمول در مگس های شنی آلوده زندگی می کند که افراد توسط گزش مگس شنی آلوده به سالک به این بیماری مبتلا می‎شوند. این مگس های شنی که حامل انگل هستند به طور معمول در محیط های گرمسیری […]