سرخچه (روبلا) دارای چه علائمی است؟

بررسی اجمالی سرخچه یک عفونت ویروسی مسری است که با بثورات متمایز قرمز شناخته می شود که به آن سرخک آلمانی یا سرخک سه روزه نیز گفته می شود و اگرچه این عفونت ممکن است در بیشتر افراد علائم خفیف یا حتی بدون علائم ایجاد کند اما می تواند برای نوزادان متولد نشده که مادران […]