صرع نوعی اختلال سیستم عصبی مرکزی

بررسی اجمالی صرع نوعی اختلال سیستم عصبی مرکزی است که در آن فعالیت مغز غیرطبیعی می شود و باعث تشنج یا دوره هایی از رفتار غیرمعمول، احساسات و گاهی اوقات از دست دادن آگاهی می شود که هرکسی می تواند به صرع مبتلا شود و صرع هم مردان و هم زنان از هر نژاد را […]