لیفت و جوانسازی صورت

بررسی اجمالی لیفت صورت (ریتیدکتومی) یک عمل جراحی زیبایی برای ایجاد ظاهر جوانتر در صورت شما است که این روش می تواند افتادگی یا چین خوردگی پوست روی گونه ها و خط فک و سایر تغییرات در فرم صورت که با افزایش سن رخ می دهد، کاهش دهد. در هنگام لیفت صورت یک فلپ از […]