غده چربی سرطان نیست

بررسی اجمالی لیپوما یا غده چربی توده ای چرب با رشد کم است که اغلب بین پوست شما و لایه عضلانی زیرین قرار دارد که حالت خمیری دارد و معمولاً لطیف نیست با فشار انگشت جزئی به راحتی حرکت می کند. غدد چربی معمولاً در سنین میانسالی تشخیص داده می شوند و بعضی از افراد […]