آیا می توان فاسیولا را مستقیماً از یک شخص (یا حیوان) به دیگری منتقل کرد؟

فاسیولیا چیست؟ فاسیولیا یک بیماری عفونی است که توسط انگلهای فاسیولا ایجاد می شود که در واقع کرمهای پهنی هستند که به آنها هاله کبد گفته می شود. در مجاری صفراوی و کبد نوجوانان بالغ، حیوانات آلوده مانند گوسفندان و گاوها دیده می شود و به طور کلی بیماری فاسیولیا در دام و سایر حیوانات […]