آب مروارید یا کاتاراکت

بررسی اجمالی برای افرادی که آب مروارید یا کاتاراکت دارند دیدن از طریق عدسی‎های کدر کمی شبیه دیدن از پنجره یخ زده یا مه آلود است و دید کدر ناشی از آن می تواند خواندن، رانندگی با ماشین (به خصوص شب) یا دیدن حالت چهره افراد را برایتان دشوارتر کند. این بیماری به آرامی خودش […]