مالاریا

بررسی اجمالی مالاریا بیماری است که توسط انگلی ایجاد می شود و از طریق گزش پشه های آلوده به انسان منتقل می شود و افرادی که به مالاریا مبتلا هستند، معمولاً بسیار احساس بیماری می کنند و تب بالا و لرز دارند. هر ساله تقریباً 210 میلیون نفر به مالاریا آلوده می شوند و حدود […]