آیا استرابیسم (چشمهای ضربدری) درمان دارد؟

چشمان ضربدری یا استرابیسم نوعی بیماری است که در آن هر دو چشم همزمان به یک مکان نگاه نمی کنند و معمولاً در افرادی که کنترل عضلانی چشم ضعیفی دارند یا بسیار دور بین هستند، رخ می دهد. شش عضله به هر چشم متصل می شوند تا نحوه حرکت آن را کنترل کنند و عضلات […]