مننژیت در نوزادان

بررسی اجمالی مننژیت درواقع التهاب مننژ، غشایی که مغز و نخاع را پوشانده می باشد. اگرچه می تواند افراد در هر سنی را تحت تأثیر قرار دهد، نوزادان زیر 2 سال در بیشترین خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند پس کودک شما هنگامی که باکتری ها، ویروس ها یا قارچی که قسمت دیگری از […]

آیا واکسنی برای مننژیت وجود دارد؟

مننژیت چیست؟ مننژیت به التهاب مننژ که در صورت آلوده شدن مایعات اطراف مننژ رخ دهد، گفته می شود و در واقع مننژ جزء سه غشایی است که مغز و نخاع را پوشانده است. شایعترین علل آن عفونتهای ویروسی و باکتریایی است و دلایل دیگر ممکن است شامل موارد زیر باشد: سرطان تحریک شیمیایی قارچ […]