هموفیلی

https://www.shahrmed.com/بررسی اجمالی هموفیلی نوعی اختلال نادر است که در آن خون شما به طور طبیعی لخته نمی شود زیرا فاقد پروتئین های انعقادی خون است پس اگر فرد مبتلا به بیماری هموفیلی هستید ممکن است پس از آسیب دیدگی مدت زمان بیشتری خونریزی داشته باشد. زخم های کوچک معمولاً مشکل چندانی ندارند اما اگر کمبود […]