علائم و نشانه های هیدروسفالی چیست؟

بررسی اجمالی هیدروسفالی تجمع مایعات در حفره ها (بطن ها) در اعماق مغز است که مایعات اضافی، اندازه بطن ها را افزایش می دهد و به مغز فشار می آورد. مایع مغزی نخاعی به طور معمول از بطن ها عبور می کند و مغز و ستون فقرات را غسل می دهد اما فشار بیش از […]