چگونه از بیماری پا چنبری در کودکان جلوگیری کنیم؟

بررسی اجمالی پا چنبری طیف وسیعی از ناهنجاری های پا را که معمولاً در بدو تولد وجود دارد توصیف می کند و در آن پای کودک شما از شکل و موقعیت پیچ خورده است که در واقع بافت های متصل کننده عضلات به استخوان (تاندون ها) کوتاه تر از حد معمول هستند و همچنین این […]