زخم اثنی عشر و روش های پیشگیری از آن

بررسی اجمالی زخم معده زخم باز است که در لایه داخلی معده و قسمت فوقانی روده کوچک (اثنی عشر) ایجاد می شود و شایعترین علامت آن درد معده است. زخم های معده شامل: زخم معده که در قسمت داخلی معده ایجاد می شود زخم اثنی عشر که در قسمت داخلی قسمت بالای روده کوچک (دوازدهه) […]