پیرچشمی

بررسی اجمالی پیرچشمی کاهش تدریجی توانایی چشم شما در تمرکز روی اشیا نزدیک است که اغلب آزار دهنده و معمولاً در اوایل تا اواسط 40 سالگی مورد توجه قرار می گیرد و تا حدود 65 سالگی همچنان بدتر می شود. ممکن است هنگامی که کتابها و روزنامه ها را دراز کشیده اید و می توانید […]