بیماری منییر به چه علت و علائمی ایجاد می‎گردد؟

بررسی اجمالی بیماری منییر یک اختلال در گوش داخلی است که می تواند منجر به سرگیجه و کاهش شنوایی شود و در بیشتر موارد بیماری منییر تنها یک گوش را درگیر می کند. بیماری منییر می تواند در هر سنی رخ دهد اما معمولاً بین جوان و میانسال شروع می شود. این یک بیماری مزمن […]

اتواسکلروز

بررسی اجمالی گوش میانی منطقه بین گوش خارجی و درونی است و حاوی استخوانهای ریزی است که امواج صوتی را تقویت می کند که اتوسکلروز با تشکیل غیر طبیعی استخوان در گوش میانی مشخص می شود که از لرزش این استخوان های ریز جلوگیری می کند و این باعث کاهش شنوایی می شود زیرا امواج […]