کوید- 19 و قوانین جدید قرنطینه برای کشورهای انگلیس، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی

برنامه ها برای قرنطینه چهار هفته ای جدید در سرتاسر انگلیس برای کنترل ویروس کرونا و کوید- 19 توسط نخست وزیر بوریس جانسون اعلام شده است. اسکاتلند به یک سیستم پنج لایه محدودیت ویروس کرونا منتقل شده است، در حالی که ولز و ایرلند شمالی در میانه قرنطینه موقت قرار دارند.     برنامه های […]