بیماری پروانه ای (EB) اختلال پوستی ارثی

بررسی اجمالی بیماری پروانه ای (EB) نام گروهی از اختلالات پوستی ارثی نادر است که باعث می شود پوست بسیار شکننده شود و هرگونه ضربه یا اصطکاک در پوست می تواند باعث ایجاد تاول های دردناک شود. علائم بیماری پروانه ای علائم اصلی انواع اپیدرمولیز بولوزا (EB) عبارتند از: پوستی که به راحتی تاول می […]